Begeleiding van kinderen en jeugdigen met ernstige lees en-of spellingproblemen.

De begeleiding van kinderen binnen het Dyslexie Centrum Rotterdam is geënt op de laatste wetenschappelijke inzichten rondom dyslexie en voldoet aan het Protocol Dyslexie en Behandeling (2006, CVZ).

Het Dyslexie Centrum Rotterdam biedt:

  • Begeleidingstrajecten gericht op het verbeteren van de lees-, spelling- en/of rekenvaardigheid (remediëren). Daarnaast vinden wij voor al onze leerlingen van belang om het leesplezier en het zelfvertrouwen te vergroten.
  • Begeleidingstrajecten gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van kinderen en jongeren, o.a. door de inzet van ict-hulpmiddelen (compenseren).
  • Coaching van volwassen met dyslexie en/of AD(H)D, begeleiding op de werkplek kan hier onderdeel van uitmaken.

Wij begeleiden ook volwassenen, ouders, scholen en zorginstellingen bij hun vragen rondom dyslexie.

Drs. Marzenka RolakHet Dyslexie Centrum Rotterdam is opgericht in 2008 door drs. Marzenka Rolak. Zij is orthopedagoog-generalist en is gespecialiseerd in leerproblemen in het algemeen en dyslexie in het bijzonder. Voordat ze haar eigen praktijk begon heeft ze... Lees verder...

Klachten
De medewerkers van Dyslexie Centrum Rotterdam zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dat betekent dat wij werken volgens bepaalde afspraken die de beroepsgroep gemaakt heeft. Deze afspraken gaan over eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Voor uitgebreide informatie zie http://www.nvo.nl/beroepscode/de_beroepscode_van_de_nvo.aspx

 

Waar mensen met elkaar werken, kunnen echter ook misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent, of u bent ontevreden, laat het ons dan weten. Een rechtstreeks gesprek met de behandelende orthopedagoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met de NVO.

 

De Raad van Toezicht van het NVO behandelt uw klacht. Kijk op http://www.nvo.nl/beroepscode/reglement_klachtbehandeling.aspx of neem contact op met het secretariaat, elke werkdag bereikbaar op nummer 030 - 232 24 07.