Dyslexie Centrum Rotterdam: centrum voor ouder-, kind- en schoolbegeleiding.


NIEUW: CURSUS STUDEREN MET DYSLEXIE
(o.a. voor eindexamenkandidaten).
NIEUW: CURSUS MET DYSLEXIE NAAR DE BRUGKLAS
Meld je aan via workshops --> agenda

Missie

Ieder kind volgt het onderwijs waar hij of zij de capaciteiten voor heeft.
Iedere student weet de studie, waar hij of zij de capaciteiten voor heeft, met succes af te ronden.
Iedere volwassene is op de werkvloer in staat om zijn of haar talenten ten volle te kunnen ontplooien.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Dyslexie- en dyscalculieonderzoek bij kinderen, jongeren en volwassenen;
  • Behandeling van lees-, spelling- en rekenproblemen;
  • Begeleiding van kinderen met leerproblemen in combinatie met autisme of ADHD;
  • Begeleiding en coaching van dyslectische leerlingen, studenten en volwassenen;
  • Advies over en het uitproberen van hulpmiddelen in ons "Dyslexie test-lab";
  • Lezingen, studiedagen en trainingen (vb. dyslexiecoach);
  • Begeleiding bij het opzetten en de implementatie van dyslexie en/of dyscalculiebeleid.
  • Andere onderzoeken zoals: persoonlijkheidsonderzoek, intelligentieonderzoek, schoolkeuze, didactisch niveau en leerstrategieën.

  en ingeschreven in  

Drs. Marzenka RolakHet Dyslexie Centrum Rotterdam is opgericht in 2008 door drs. Marzenka Rolak. Zij is orthopedagoog-generalist en is gespecialiseerd in leerproblemen in het algemeen en dyslexie in het bijzonder. Voordat ze haar eigen praktijk begon heeft ze... Lees verder...

Klachten
De medewerkers van Dyslexie Centrum Rotterdam zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dat betekent dat wij werken volgens bepaalde afspraken die de beroepsgroep gemaakt heeft. Deze afspraken gaan over eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Voor uitgebreide informatie zie http://www.nvo.nl/beroepscode/de_beroepscode_van_de_nvo.aspx

 

Waar mensen met elkaar werken, kunnen echter ook misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent, of u bent ontevreden, laat het ons dan weten. Een rechtstreeks gesprek met de behandelende orthopedagoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met de NVO.

 

De Raad van Toezicht van het NVO behandelt uw klacht. Kijk op http://www.nvo.nl/beroepscode/reglement_klachtbehandeling.aspx of neem contact op met het secretariaat, elke werkdag bereikbaar op nummer 030 - 232 24 07.