Vergoeding werkplekaanpassingen via UWV

Gepubliceerd op 07-05-2012

Vergoeding werkplekaanpassingen via UWV

Afhankelijk van de omstandigheden vergoedt het UWV werkplekaanpassingen voor mensen met een arbeidshandicap. Dyslexie is zo'n arbeidshandicap. Bij dyslexie heeft de vergoeding betrekking op persoonsgebonden 'meeneembare aanpassingen' die rechtstreeks aan de werknemer worden vergoed, zodat de aanpassingen meegenomen kunnen worden naar een volgende werkgever. Uw P&O afdeling kan u misschien wel helpen bij het indienen van de aanvraag. Het formulier is te downloaden via: http://www.uwv.nl/Particulieren/formulieren/IR14001785.aspx

Terug naar het overzicht

Drs. Marzenka RolakHet Dyslexie Centrum Rotterdam is opgericht in 2008 door drs. Marzenka Rolak. Zij is orthopedagoog-generalist en is gespecialiseerd in leerproblemen in het algemeen en dyslexie in het bijzonder. Voordat ze haar eigen praktijk begon heeft ze... Lees verder...

Klachten
De medewerkers van Dyslexie Centrum Rotterdam zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dat betekent dat wij werken volgens bepaalde afspraken die de beroepsgroep gemaakt heeft. Deze afspraken gaan over eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Voor uitgebreide informatie zie http://www.nvo.nl/beroepscode/de_beroepscode_van_de_nvo.aspx

 

Waar mensen met elkaar werken, kunnen echter ook misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent, of u bent ontevreden, laat het ons dan weten. Een rechtstreeks gesprek met de behandelende orthopedagoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met de NVO.

 

De Raad van Toezicht van het NVO behandelt uw klacht. Kijk op http://www.nvo.nl/beroepscode/reglement_klachtbehandeling.aspx of neem contact op met het secretariaat, elke werkdag bereikbaar op nummer 030 - 232 24 07.