Over Marzenka Rolak

marzenka rolak

Begeleiding bij het creëren van succesvolle schoolloopbanen voor leerlingen en studenten met dyslexie.

Marzenka Rolak is allround orthopedagoog-generalist (OG) met een specialisatie op het gebied van dyslexie. Tot 1 augustus 2019 konden ouders kinderen en volwassenen met dyslexie bij Dyslexie Centrum Rotterdam terecht voor diagnostiek en behandeling. Marzenka Rolak heeft echter besloten om het roer om te gooien en zich alleen nog maar te richten op onderwijsinstellingen. Op deze manier hoopt ze voor meer leerlingen en studenten met dyslexie iets te kunnen betekenen en ze in een eerder stadium te kunnen bereiken. Dus bent u voor uw onderwijsinstelling op zoek naar informatie en mogelijkheden om de schoolloopbaan van uw leerlingen of studenten met dyslexie succesvol te laten verlopen? Dan bent u aan het juiste adres.

Vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid en drang tot het leren van nieuwe dingen, heeft het me altijd geraakt als jongeren en volwassenen door negatieve leerervaringen hun leermotivatie zijn kwijtgeraakt. Tegelijkertijd zie ik ook dat als jongeren en volwassenen leren dat ze het niet altijd op de manier hoeven te doen als anderen en ze hun eigen manier mogen ontwikkelen en hun eigen weg kunnen bewandelen, ze enorm kunnen opbloeien. Dit heb ik zelf ook moeten leren en ervaren. In mijn cursussen, scholingen en lezingen wil ik mensen inzicht geven, inspireren en enthousiasmeren. Inspireren om strategieën en tools uit te proberen zodat leerlingen en studenten steeds beter kunnen leren op een manier die bij hun past of zodat docenten, studieadviseurs of zorgprofessionals in het onderwijs hen in dit proces kunnen ondersteunen.

Ik ben geregistreerd als: Postmaster-orthopedagoog SKJ in het kwaliteitsregister jeugd, als orthopedagoog-generalist in het BIG register (BIG-nummer 39926907831) en als CRKBO-docent in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs.

 • 2019

  Scholing, training & promotieonderzoek

  Momenteel richt zij zich uitsluitend op het geven van scholing en cursussen rondom leren en studeren met dyslexie, de twee landelijke projecten (vakinhoudelijke richtlijn en Stimuleringsprogramma Dyslexie) en haar promotieonderzoek. In 2019 heeft ze na 20 jaar afscheid genomen van het diagnostiek en behandelwerk.

 • 2018

  Vakinhoudelijke richtlijn en stimuleringsprogramma dyslexie

  Vanaf 2018 is zij mede auteur van de vakinhoudelijke richtlijn ‘Dyslexie’ (OCW/VWS-project) en werkt zij als stuurgroeplid mee aan het ‘Stimulerings-programma dyslexie’ (OCW-project).

 • 2017

  Promotieonderzoek Tilburg University

  Vanaf 2017 is ze verbonden aan de Tilburg University voor haar promotieonderzoek naar het realiseren van waardevolle doelen door studenten met dyslexie in het hoger onderwijs.

 • 2016

  Bestuurslid St. Dyslexie Nederland

  Als bestuurslid van de Stichting Dyslexie Nederland was ze in 2016 betrokken bij het schrijven van de brochure: Dyslexie diagnostiek en behandeling.

 • 2008

  Start eigen praktijk

  Na jarenlang voor een schoolbegeleidingsdienst en leeskliniek gewerkt te hebben, start ze in 2008 met haar eigen praktijk; Dyslexie Centrum Rotterdam. Hier werkt ze met leerlingen uit het basis en voortgezet onderwijs en met (jong)volwassenen.

  Zij begeleidt scholen bij het opzetten en implementeren van dyslexiebeleid, ze geeft voorlichting en cursussen en verzorgt lessen voor leerlingen en studenten met dyslexie op het voortgezet onderwijs, HBO en WO.

 • 2000

  CED-Groep

  Leeskliniek ontwikkeling en onderzoek. Diagnostiek en behandeling van kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen. Verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van projecten rondom de ontwikkeling van producten voor het onderwijs.

Anderen over Marzenka Rolak

“Duidelijk, behulpzaam, rustige manier van spreken, deskundig.”

“Ik vond het heel prettig dat zij zelf heel veel praktijksituaties besprak. Hierdoor krijgt de theorie meer verhaal en wordt het een luchtigere cursus.”

“Leuke energieke vrouw die wist waarover ze sprak en bracht de boodschap duidelijk.”