Dyslexiescholing voor personeel van het VO, HBO en WO

dyslexiescholing personeel

Om leerlingen en studenten te begeleiden in een succesvolle schoolloopbaan, kan het zijn dat u als onderwijsinstelling ondersteuning kan gebruiken. Dat kan zijn op het gebied van het formuleren en uitrollen van dyslexiebeleid of op het vergroten van de kennis en vaardigheden van uw personeel.

Voorbeelden van thema’s die aan bod kunnen komen in de ondersteuning en scholing zijn: kennis over dyslexie vanuit verschillende invalshoeken (medisch model, positieve psychologie, sociaal model, bio-psychosociaal model), pedagogisch didactische maatregelen in de klas, toetsen en beoordelen (inclusief alternatieve toetsvormen), (gedeeltelijke) dispensatie van vakken of onderdelen, het lezen van dyslexierapporten en –verklaringen en extra aanbod voor leerlingen en studenten met dyslexie om ze tools aan te reiken om effectiever te kunnen leren en studeren met dyslexie.

Hieronder beschrijven we een aantal van onze standaard ondersteunings- en scholingsmogelijkheden. Maatwerk is ook altijd mogelijk.

In 2021 geef ik in samenwerking met Medilex Onderwijs een cursus dyslexiecoach in Utrecht. Meer informatie over de opzet, data en kosten van deze training vindt u via deze link.

Anderen over Marzenka Rolak

“Duidelijk, behulpzaam, rustige manier van spreken, deskundig.”

“Ik vond het heel prettig dat zij zelf heel veel praktijksituaties besprak. Hierdoor krijgt de theorie meer verhaal en wordt het een luchtigere cursus.”

“Leuke energieke vrouw die wist waarover ze sprak en bracht de boodschap duidelijk.”