Masterclasses voor medewerkers in het HBO en WO

workshop dyslexie-studenten

Niet alle studenten met dyslexie hebben voldoende aan extra tijd bij tentamens. De eerste naar wie ze dan toekomen is een studieadviseur. Als studieadviseurs goed op de hoogte strategieën waarmee studenten met dyslexie geholpen kunnen zijn en van wettelijke mogelijkheden rondom alternatieve toetsvormen kunnen ze veel voor deze studenten betekenen en bijdragen aan hun studiesucces.

Het is ook mogelijk om masterclasses te geven over het ondersteunen van studenten bij effectief studeren en bij het omgaan met hun negatieve interne dialoog. Veel studenten weten wel hoe effectiever zouden kunnen studeren, maar hun interne criticus maakt dat ze in een negatieve spiraal komen van uitstellen, schuldgevoel en schaamte.

Doelen

 1. Kennis en inzicht. Het ontwikkelen van een breder beeld over dyslexie en over de begeleiding van studenten wat weten we uit de wetenschap en wat uit de praktijk? Wat kan dyslexie voor studenten betekenen en hoe kan je ze meer bewust maken van hun sterke kanten, zodat ze deze kunnen inzetten tijdens het studeren? Bijkomende problemen bij dyslexie, coping bij dyslexie, mogelijkheden voor begeleiding en alternatieve toetsvormen.
 2. Oordeelsvorming: eigen mening vormen over dyslexie, de wetenschappelijke achtergronden, de maatschappelijke discussie.
 3. Communicatie: de studieadviseur wisselt ervaringen uit met collega’s over de begeleiding van studenten met dyslexie.
 4. Vaardigheden: kennismaken met leerstrategieën en tools die studenten met dyslexie kunnen gebruiken tijdens het studeren. Denk o.a. aan geheugentechnieken, mindmappen, werken met digitale hulpmiddelen en (snel)leestechnieken om studiestof beter te kunnen verwerken. Het geven van betrokken feedback en het voeren van een oplossingsgericht (intake)gesprek.

Opzet

Introductiebijeenkomst

 • Eigen beeld over dyslexie
 • Dyslexie theorie (verschillende perspectieven, inclusief sterke kanten)
 • Uitdagingen van studenten met dyslexie
 • Trechterlezen
 • Mindmappen
 • Informatieverwerking en geheugen
 • Geheugentechnieken

Verdiepingsbijeenkomst

 • Ervaringsopdracht
 • Bijkomende problemen dyslexie
 • Coping
 • In gesprek met de student met dyslexie
 • Ondersteunende hulpmiddelen
 • Scriptiebegeleiding
 • Het geven van feedback
 • Wet- en regelgeving: Alternatieve toetsvormen

Voor wie

Deze masterclass is bij uitstek geschikt voor studieadviseurs in het HBO en WO.

Ervaringen

Locatie

De masterclass wordt op aanvraag op (een onderwijs)locatie gegeven. 

Anderen over Marzenka Rolak

“Duidelijk, behulpzaam, rustige manier van spreken, deskundig.”

“Ik vond het heel prettig dat zij zelf heel veel praktijksituaties besprak. Hierdoor krijgt de theorie meer verhaal en wordt het een luchtigere cursus.”

“Leuke energieke vrouw die wist waarover ze sprak en bracht de boodschap duidelijk.”