Ondersteuning bij het dyslexiebeleid in het VO

dyslexiescholing personeel

Trajecten voor het opstellen en implementeren van dyslexiebeleid worden op maat gegeven.

Onderwerpen die in deze trajecten aan bod kunnen komen zijn:

 • Overdracht bao-vo,
 • Signalering en doorverwijzing,
 • Vervolg op signalering,
 • Begeleiding van leerlingen met dyslexie binnen en buiten de klas,
 • Pedagogisch didactische maatregelen in de klas,
 • Acceptatie door docententeam/houdingsaspecten,
 • Kennis van dyslexie van docenten team (algemeen en vakspecifiek),
 • Op wie kan leerling terugvallen bij problemen?
 • ICT gebruik en faciliteiten.

Voorbeelden van mogelijke trajecten

Voorbeeld 1

Uitgebreid traject

 • Intake (2 uur)
 • Instellen stuurgroep
 • Opzetten dyslexiebeleidsplan (6 uur)
 • Voorbereiding training dyslexiecoach (2 uur)
 • Voorbereiding studiedagen (4 uur)
 • Uitvoering training dyslexiecoach (12 uur)
 • Uitvoering studiedagen (6 uur)
 • Vier stuurgroepoverleggen (6 uur)
 • Evaluatie en afsluiting traject (2 uur)

Totaal ongeveer 40 contacturen. Voorbereiding is 1:1 dus 80 uur.

Voorbeeld 2

Training dyslexiecoach met signalering en diagnostiek

 • Intake (2 uur)
 • Instellen stuurgroep
 • Voorbereiding training dyslexiecoach (2 uur)
 • Uitvoering training dyslexiecoach (12 uur)
 • Scholing signalering en diagnostiek (8 uur)
 • Twee stuurgroepoverleggen (3 uur)
 • Evaluatie en afsluiting traject (2 uur)

Totaal ongeveer 29 contacturen. Voorbereiding is 1:1 dus 58 uur.

Voorbeeld 3

Training dyslexiecoach

 • Intake (2 uur)
 • Instellen stuurgroep
 • Voorbereiding training dyslexiecoach (2 uur)
 • Uitvoering training dyslexiecoach (12 uur)
 • Evaluatie en afsluiting traject (2 uur)

Totaal ongeveer 18 contacturen. Voorbereiding is 1:1 dus 36 uur.

Voorbeeld 4

Twee studiemiddagen

 • Intake (2 uur)
 • Instellen stuurgroep
 • Voorbereiding studiedagen (4 uur)
 • Uitvoering studiedagen (6 uur)
 • Verankering afspraken in schoolorganisatie
 • Twee stuurgroep overleggen (3 uur)
 • Evaluatie en afsluiting traject (2 uur)

Totaal ongeveer 17 contacturen. Voorbereiding is 1:1 dus 34 uur.

Anderen over Marzenka Rolak

“Duidelijk, behulpzaam, rustige manier van spreken, deskundig.”

“Ik vond het heel prettig dat zij zelf heel veel praktijksituaties besprak. Hierdoor krijgt de theorie meer verhaal en wordt het een luchtigere cursus.”

“Leuke energieke vrouw die wist waarover ze sprak en bracht de boodschap duidelijk.”