Opleiding tot dyslexiecoach in het VO

dyslexiescholing personeel

Voor leerlingen met dyslexie op het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat er iemand voor hen is op school waar ze naar toe kunnen als ze ergens tegen aan lopen, vragen hebben, iets hebben meegemaakt met een docent, of om hun successen mee te kunnen delen. Dat maakt dat leerlingen het gevoel hebben er niet alleen voor te staan en daadwerkelijk begrepen worden.

De coach is een persoon die beschikt over relevante kennis, gesprekstechnieken en vaardigheden om leerlingen met dyslexie te leren zoveel mogelijk zelfstandig problemen op te lossen waarmee zij vanwege hun dyslexie geconfronteerd worden.

Doelen

 1. De deelnemers coachen leerlingen met dyslexie bij het oplossen van hun problemen.
 2. Zij stellen samen met de leerling een dyslexiekaart op.
 3. Zij ondersteunen vakdocenten bij het omgaan met leerlingen met dyslexie.
 4. Zij adviseren ouders m.b.t. begeleiding die thuis gegeven kan worden.
 5. Zij initiëren beleidsvoorstellen voor directie en middenmanagement.
 6. Zij evalueren hun werkzaamheden en stellen deze indien nodig bij.

Opzet

Een voorbereidende en afsluitende bijeenkomst van elk 2 uur. De De training bestaat uit zes bijeenkomsten met minimaal drie dyslexiecoaches. De training richt zich in eerste instantie op gesprekstechnieken en coachingsvaardigheden.

Het is echter belangrijk dat de coaches naast de coachingsvaardigheden ook kennis over dyslexie opdoen, zodat ze leerlingen adviezen over begeleiding kunnen geven. Daarom worden er na iedere bijeenkomst hoofdstukken uit het protocol dyslexie VO opgegeven.

 1. Taken dyslexiecoach bepalen en trainingsaanbod formuleren.
 2. Theorie dyslexie/ coaching, inventarisatie eigen vaardigheden als coach, oefenen met herhalen, hummen stiltes laten vallen, videofragment met nabespreking
 3. Lezen van dyslexieonderzoeken, dossieranalyse, dossiers en continuïteit, bekijken videoragmenten deelnemers, leerpunten, oefenen met stellen van verduidelijkingsvragen.
 4. Bespreken literatuur, bekijken videoragmenten deelnemers, leerpunten, oefenen met het stellen verduidelijkingsvragen, reflecteren, geven van adviezen.
 5. Bespreken literatuur, bekijken videoragmenten deelnemers, leerpunten, oefenen met reflecteren en samenvatten.
 6. Bespreken literatuur, ICT hulpmiddelen, bekijken videoragmenten deelnemers, leerpunten, oefenen met eigen leerdoelen.
 7. Bespreken literatuur, volledig coachingsgesprek bekijken, inbedding coaches in schoolorganisatie, voorstel aan schoolorganisatie.
 8. Evaluatie training en inbedding taken coaches in schoolorganisatie

Certificaat

De deelnemers krijgen na de training een certificaat ‘Dyslexiecoach’ indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Er zijn vijf coachingsgesprekken opgenomen en deels bekeken in de les.
 • De vijf feedbackformulieren, behorende bij de gesprekken, zijn bij de cursusleider ingeleverd.
 • Tijdens de bijeenkomsten en rollenspelen laten de deelnemers zien dat zij voldoende kennis hebben genomen van de bestudeerde literatuur.

Voor wie

Voor personeel in het VO

Locatie

De opleiding wordt op aanvraag op (een onderwijs)locatie gegeven.

Anderen over Marzenka Rolak

“Duidelijk, behulpzaam, rustige manier van spreken, deskundig.”

“Ik vond het heel prettig dat zij zelf heel veel praktijksituaties besprak. Hierdoor krijgt de theorie meer verhaal en wordt het een luchtigere cursus.”

“Leuke energieke vrouw die wist waarover ze sprak en bracht de boodschap duidelijk.”