Train de trainer DyslexieSleutels voor het VO

MRolak_DyslexieSleutels_3

De DyslexieSleutels kunnen gegeven worden door docenten, remedial teachers of andere geïnteresseerden, die de train de trainer opleiding hebben gevolgd. De train de trainer cursus bestaat uit een voorbereidende bijeenkomst, een inhoudelijk deel uit twee supervisies.

Doelen

 1. Kennis en inzicht. Het ontwikkelen van een breder beeld over dyslexie, wat weten we uit de wetenschap en wat uit de praktijk? Inzicht; wat betekent dyslexie voor mijn leerlingen, welke tools zouden hun kunnen helpen, welke sterke kanten kunnen ze beter benutten?
 2. Oordeelsvorming: eigen mening vormen over dyslexie.
 3. Communicatie: de docent wisselt ervaringen uit met collega’s over hun ervaringen met leerlingen met dyslexie.
 4. Leerstrategieën: kennismaking met leerstrategieën en tools om op basis daarvan leerlingen te ondersteunen met het ontwikkelen van een aangepaste studiestrategie. Denk o.a. aan geheugentechnieken, mindmappen, werken met digitale hulpmiddelen en leestechnieken om studiestof beter te kunnen verwerken.

Opzet

 • Voorbereidende bijeenkomst: opzet DyslexieSleutels, plek binnen dyslexiebeleid op school, organisatie van de training voor docenten en de lessen voor leerlingen (vrijroosteren docenten en leerlingen).
 • Bijeenkomst 1 (les 1 en 2 leerlingen): Dyslexie en (leren vanuit) je sterke kanten en omgaan met dyslexie.
 • Bijeenkomst 2 (les 3 en 4 leerlingen): Trechter lezen en leren en onthouden vanuit je sterke kanten.
 • Bijeenkomst 3 (les 5 en 6 leerlingen): Leren en onthouden vanuit je sterke kanten en het maken van toetsen zonder stress.
 • Supervisie 1: Uitwisselen ervaringen DyslexieSleutels, bekijken korte videofragmenten.
 • Supervisie 2: Uitwisselen ervaringen DyslexieSleutels, bekijken korte videofragmenten, wat is nodig voor verdere implementatie en borging.
 • Afsluitende bijeenkomst met directie: Evaluatie en borging

Voor wie

De DyslexieSleutels kunnen gegeven worden door docenten, remedial teachers of andere geïnteresseerden, die de train de trainer opleiding hebben gevolgd.

Locatie

De train de trainer op aanvraag op (een onderwijs)locatie gegeven.

Anderen over Marzenka Rolak

“Duidelijk, behulpzaam, rustige manier van spreken, deskundig.”

“Ik vond het heel prettig dat zij zelf heel veel praktijksituaties besprak. Hierdoor krijgt de theorie meer verhaal en wordt het een luchtigere cursus.”

“Leuke energieke vrouw die wist waarover ze sprak en bracht de boodschap duidelijk.”