DyslexieSleutels voor leerlingen met dyslexie in het VO

dyslexiesleutels_c42650

Leerlingen met dyslexie krijgen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs met nieuwe uitdagingen te maken. Op de meeste scholen wordt er extra tijd gegeven bij toetsen, maar worden de leerlingen niet inhoudelijk begeleid. Ze leren niet hoe ze succesvol kunnen zijn met hun dyslexie.

De DyslexieSleutels zijn ontwikkeld om de zelfredzaamheid van leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs te vergroten. Naast psycho-educatie wordt in de lessen aandacht besteed aan verschillende leer- en geheugenstrategieën.

Doelen

 1. Kennis en inzicht; het ontwikkelen van een breder beeld over dyslexie (verschillende perspectieven of ‘brillen’), bewustwording van de eigen sterke kanten, kennis over coping en helpende en niet helpende manieren om met dyslexie om te gaan.
 2. Oordeelsvorming: eigen mening vormen over dyslexie.
 3. Communicatie: de leerling wisselt ervaringen uit met andere leerlingen.
  Als aan de voorwaarden erkenning, herkenning en begrip voldaan is kan er een proces van acceptatie op gang komen. Pas dan is verandering mogelijk en zal het werken aan leerstrategieën ook nuttig kunnen zijn.
 4. Leerstrategieën: het aanleren van leerstrategieën om op basis daarvan een aangepaste studiestrategie te ontwikkelen.
 5. Toepassen van Leerstrategieën; de leerling laat zien dat hij kan werken met aangereikte tools, laat zien dat hij een studiestrategie aan het ontwikkelen is waarin duidelijker gewerkt wordt vanuit zijn sterke kanten

Opzet lessen

De DyslexieSleutels bestaan uit 6 lessen van twee lesuren met de volgende thema’s:

Bijeenkomst 1 en 2: Psycho-educatie.

 • Les 1: Dyslexie en (leren vanuit) je sterke kanten. Inzicht en achtergronden dyslexie, verschillende perspectieven, sterke kanten, eigen dyslexieverklaring.
 • Les 2: Omgaan met dyslexie. Coping, eigen copingprofiel, helpende en niet helpende coping, relatie gedachten-gevoel-gedrag, leerkuil, leerdoel.

Bijeenkomst 3, 4 en 5: Leerstrategieën.

 • Les 3: Trechterlezen; op een andere manier studerend lezen. Van leerdoelen naar leesvragen, inzet van hulpmiddelen, mindmappen.
 • Les 4: Leren en onthouden vanuit je sterke kanten. Geheugen-technieken, leren van woordbetekenissen (MVT).
 • Les 5: Leren en onthouden vanuit je sterke kanten (vervolg). Het leren van spelling en grammatica (MVT).

Bijeenkomst 6: Het maken van toetsen zonder stress.

 • Les 6: Toetsen maken zonder stress. Vervolg relatie gedachten-gevoel-gedrag, ontstaan van faalangst, helpende gedachten, ontspanning, rondesysteem en markeren sleutelwoorden

Voor wie

De lessen zijn bedoeld voor leerlingen met dyslexie in de brugklas, maar de (leer)strategieën kunnen ook in hogere leerjaren ingezet worden. Alleen zal de de inhoud hierop aangepast moeten worden.

De lessen worden gegeven door medewerkers van Dyslexie Centrum Rotterdam of door docenten of andere geïnteresseerden die een train de trainer cursus hebben gevolgd.

Ervaringen

 • Ik heb meer geleerd over hoe dyslexie in elkaar zit.
 • Ik vond het fijn dat je eerst je kwaliteit gaat behandelen, dat het zeker niet negatief is. Dat we verschillende manieren hebben geleerd en hebben kunnen ervaren.
 • Ik weet nu hoe ik negatieve gedachten kan afremmen en meer vooruit plannen.
 • Ik vond het fijn om mensen te leren kennen die dezelfde problemen hebben en ik snap nu Quizlet beter.
 • De mindmap kan me helpen, duidelijkheid met kleurtjes.
 • Ik had dit ook graag op de basisschool gehad, dan had ik me minder alleen gevoeld of dom.

Locatie

De workshops en lessen worden op aanvraag op (een onderwijs)locatie gegeven. 

Leerlingen over deze training

"Ik weet nu hoe ik negatieve gedachten kan afremmen en meer vooruit plannen."

"Ik had dit ook graag op de basisschool gehad, dan had ik me minder alleen gevoeld of dom."

"Ik vond het fijn om mensen te leren kennen die dezelfde problemen hebben en ik snap nu Quizlet beter."