Effectief studeren met dyslexie in het HBO en WO

workshop dyslexie-studenten

Het gaan studeren na je middelbare schoolperiode is zo’n overgangsmoment dat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.
Nog meer teksten tot je nemen in beperkte tijd en vaak ook in het Engels lezen en schrijven.
Hoe kan je omgaan met deze uitdagingen door zoveel mogelijk vanuit je kracht te studeren?
In de cursus leren de studenten diverse tools om met deze uitdagingen om te gaan.

De cursus effectief studeren met dyslexie is geïnspireerd op de leerroutes Dyslexie die door Nel Hofmeester zijn ontwikkeld.
Marzenka Rolak heeft de leerroutes zeven jaar gegeven op de Hogeschool Rotterdam (twee modules van ieder acht lessen).
In deze korte cursus behandelt ze in vogelvlucht de belangrijkste thema’s uit de leerroutes, aangevuld met eigen inzichten.
De leerroutes kunnen gebruikt worden als naslagwerk.

Marzenka Rolak heeft als aanvulling op de cursus effectief studeren een cursus 'omgaan met je interne dialoog' ontwikkeld, omdat ze merkte dat sommige studenten door een interne kritisch stem in een negatieve spiraal terecht kwamen van uitstellen, schuldgevoel en schaamte. In deze cursus gaat Marzenka in 4 sessies dieper in op de interne criticus, de interne mentor, zelfcompassie en op het vormen en doorbreken van gewoontes.

Doelen

 1. Kennis en inzicht; het ontwikkelen van een breder beeld over dyslexie (verschillende perspectieven of ‘brillen’), bewustwording van de eigen sterke kanten, kennis over coping en wettelijke regelingen.
 2. Oordeelsvorming: eigen mening vormen over dyslexie, de wetenschappelijke achtergronden, de maatschappelijke discussie.
 3. Communicatie: de student wisselt ervaringen uit met andere studenten, met dyslexie, student leert technieken om beter (schriftelijk) te communiceren.
  Als aan de voorwaarden erkenning, herkenning en begrip voldaan is kan er een proces van acceptatie op gang komen. Pas dan is verandering mogelijk en zal het werken aan leerstrategieën ook nuttig kunnen zijn.
 4. Leerstrategieën: het aanleren van leerstrategieën om op basis daarvan een aangepaste studiestrategie te ontwikkelen. Denk o.a. aan geheugentechnieken, mindmappen, werken met digitale hulpmiddelen en trechterlezen om studiestof beter te kunnen verwerken.
 5. Toepassen van leerstrategieën; de student laat zien dat hij kan werken met aangereikte tools, laat zien dat hij een studiestrategie aan het ontwikkelen is waarin duidelijker gewerkt wordt vanuit zijn sterke kanten

Opzet

Opzet van de Lessen

 • Bijeenkomst 1: Dyslexie, sterktes, zwaktes, wettelijke regelingen
 • Bijeenkomst 2: Trechter lezen; van leerdoelen naar het lezen, onthouden en reproduceren van leerstof. Mindmappen.
 • Bijeenkomst 3: Hulpmiddelen en geheugentechnieken. Voorbereiden van colleges.
 • Bijeenkomst 4: Schrijven vanuit het overzicht van leerdoelen naar schrijfstructuur/ format, naar schrijven.
 • Bijeenkomst 5: Tentamens maken zonder stress.

Verkorte versie
Marzenka heeft ook ervaring met het verzorgen van een verkorte versie van de training. In deze verkorte versie worden bijeenkomst 1 en 2 samengenomen in een eerste bijeenkomst en bijeenkomst 3 en 4 samengenomen in een tweede bijeenkomst. In een derde optionele bijeenkomst geven de studenten een korte presentatie van het belangrijkste dat ze hebben geleerd en hoe ze dat integreren in hun dagelijkse studiepraktijk. 

Voor wie

Voor studenten in het HBO en WO.

Ervaringen

“Ik wil u nogmaals bedanken voor de lessen deze hebben bij mij echt wat toegevoegd. Niet alleen heeft u ons geleerd hoe wij beter konden lezen, maar u heeft ons ook handige tips gegeven voor spelling en het opstellen van brieven. U heeft voor mij het leren een stuk leuker en makkelijker gemaakt. Heel erg bedankt voor uw enthousiasme en kennis.”

“In de cursus heb ik veel geleerd. Alle mogelijke manieren om leren gemakkelijker te maken. Bepaalde onderdelen wist ik al wel, maar paste ik nooit toe. Bijvoorbeeld het herhalen van de leerstof een dag na de les. Waar ik heel veel van geleerd heb is het snellezen en het maken van mindmaps. In het begin vond ik het erg lastig om mindmaps te maken om verbanden te leggen. Maar hoe vaker ik ermee oefen, hoe beter het wordt. Dit heb ik gemerkt en nu maak ik meer en sneller mindmaps voor mijn studie. Snellezen hiervoor was ik altijd bang om niet voldoende informatie op te vangen. Maar deze angst heb ik langzamerhand los gelaten. Daarnaast sla ik bij het maken van mindmaps meer informatie op, waardoor ik later meer onthoudt.”

“De cursus studeren met dyslexie is erg leerzaam en nuttig geweest. Ik heb veel nieuwe tips en trucs geleerd waardoor het leren makkelijker gaat en het lezen beter.”

“Leervragen vind ik vooral handig als ik begin met leren. Op deze manier kan ik de tekst in kleine stukken verdelen en goede opsommingen maken.”

“Ik heb het Romeinse kamersysteem (geheugentechniek) gebruikt bij mijn presentatie. Ik had nu minder moeite om iets te vergeten. Dit werkte heel goed, zeker voor de zenuwen.”

“Ze kon de informatie goed overbrengen en wist goed hoe ze door haar eigen enthousiasme ons te betrekken tot het delen van onze ervaringen met dyslexie en hoe wij daarmee om gaan.”

“Ik vond haar heel fijn. Ze was duidelijk en luisterde goed naar ons. Ook was te merken dat ze het echt voor ons deed en uit haar interesse.”

Locatie

De workshops en lessen worden op aanvraag op (een onderwijs)locatie gegeven. Marzenka verzorgt de verkorte versie op de Avans Hogeschool in Breda en Den Bosch en een aangepaste verkorte versie voor alle studenten die effectiever willen studeren op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Studenten over deze training

“De cursus studeren met dyslexie is erg leerzaam en nuttig geweest. Ik heb veel nieuwe tips en trucs geleerd waardoor het leren makkelijker gaat en het lezen beter.”

“Ik heb het Romeinse kamersysteem (geheugentechniek) gebruikt bij mijn presentatie. Ik had nu minder moeite om iets te vergeten. Dit werkte heel goed, zeker voor de zenuwen.”

“Ik vond haar heel fijn. Ze was duidelijk en luisterde goed naar ons. Ook was te merken dat ze het echt voor ons deed en uit haar interesse.”